Trakasti Transporteri

Trasing Transporteri se izrađuju po ISO 9001:2015

Trakasti transporteri su pogodni za transport jediničnog ili rasutog tereta i mogu biti horizontalni, sa nagibom ili u krivini. Prilagodljivi su širokom spektru primene, od lakih specifičnih farmaceutskih proizvoda, preko kutija i paketa u industrijama hrane i pića, do transporta rasutih materijala u teškoj industriji. Nalaze primenu u proizvodnim i procesnim industrijama, automatizovanim sistemima, distribucionim centrima, fleksibilnim linijama za montažu, livnicama, aerodromima, poštama, i dr.

U PROSEKU, 8 OD 10 TRAKASTIH TRANSPORTERA KOJE ISPORUČUJE TRASING NAMENJENO JE TRANSPORTU LAKIH, UPAKOVANIH TERETA.

Sistemi za kontrolu se lako implementiraju, uključujući uređaje za transfer ili gurače, foto-ćelije i druge komponente da bi se postigla puna ili parcijalna automatizacija.

 
 
 
 

Tipovi Trakastih transportera

 • S2100 - Horizontalni
 • S2200 - Kosi

Opšte karakteristike i opcije

 • Kontinualni tok materijala.
 • Moguće su razne kombinacije transportnih puteva.
 • Konstrukcija: elektro plastificirani ugljenični čelik, nerđajući čelik ili aluminijumski profili.
 • Širok spektar gumenih, PVC i PU traka, različitih dimenzija.
 • Širok spektar profila trake: ravne, hrapave, sa pregradama, sa bočnim i leđnim vođicama.
 • Jednostavna montaža transportera na licu mesta.
 • Jednostavno postavljanje senzora za kontrolu.
 • Pojedinačni transporteri mogu se jednostavno kombinovati sa drugim tipovima TRASING transportera.
 • Pogonska stanica transportera sa motor reduktorom.
 • Kontrola rada, sa zaštitom od preopterećenja.
 • Regulacija brzine transportera preko frekventnog regulatora.
 • Pripadajuću kanali za kablove.
 • Bočne vođice.
 • Svi tipovi serije 2000 podesivi su po visini.
 • Pouzdan rad i dug vek trajanja.
 • Jednostavno održavanje.
 • Savremen dizajn.

(S2100) Trasing horizontalni trakasti transporterCopyright ©Trasing d.o.o. 2018

(S2200) Trasing kosi trakasti transporterCopyright ©Trasing d.o.o. 2018

 

Transportna traka

Medijum kretanja transportovanog objekta. Materijal trake može biti različit, od gumene do PU ili PVC, sa širokim spektrom profila trake: ravne, hrapave, sa pregradama, sa bočnim i leđnim vođicama.

Kupac može birati boju, u zavisnosti od svojih potreba i zahteva kao i niz drugih karakteristika prema potrebama procesa u koji je uključen transporter. Trakasti transporteri nose inicijalnu oznaku S2000 u Trasing proizvodnom portfoliju.

 

Pogon

Srce transportnog sistema, pogon čine elektro motor i reduktor a vrlo često i frekventni regulator.

Pozicija pogona na transporteru može biti različita (levo, desno, ispod, na sredini itd) a karakteristike kao što su snaga motora, prenosni odnos reduktora i sl određuje se zahtevom aplikacije.

 

Ležaj

Širok raspon ležaja izrađenih od izdržljivih materijala, sa plastičnim kućištem. Naši ležajevi su idealni za industriju hrane i pića i za primenu u vlažnom okruženju.

 

Oslonac, nestandardni

Oslonci su nosači transportera, u ovom slučaju nestandardni - rade se po zahtevu klijenta i procesa, mogu biti podešavajuće visine, u različitim ravnima (za nagib i horizontalno kretanje), za različita opterećenja itd.

Kontaktirajte nas